Portfolio

• Organiseren binnen- en buitenschoolse cultuureducatie via Hoftheater Raalte
• Organiseren van Leerorkesten op basisscholen voor Muziek Netwerk Salland
• Lid van Lokale Actie Groep voor Europese Leader subsidie Salland
• Organisatie culturele evenementen en feesten bij Ygdrasil, zorginstelling in Wijhe
• Secretariaat WMO adviesraad gemeente Olst-Wijhe
• Secretariële ondersteuning bij diverse maatschappelijke organisaties en verenigingen
• Opzet en ondersteuning Energiebesparend Team voor gemeente Olst-Wijhe en Raalte
• Opzet van inhoudelijke invulling en (permanente en tijdelijke) exposities van Infocentrum IJssel Den Nul (centrum voor natuurlijk en cultureel erfgoed)
• Ondersteuning Dorpsontwikkelingsplannen gemeente Olst-Wijhe (o.a. werven van fondsen op zeer uiteenlopende gebieden)
• Fondsenwerving voor en organisatie van concerten voor verschillende orkesten/muziekgezelschappen
• Herstructurering Steunpunt Vrijwilligerswerk Ouderen Lochem
• Opzet Cursuscentrum voor ouderen in Twello
• Opzet WMO-loket De Zorgbaak, gemeente Voorst
• Dagbestedingsproject voor ouderen, opzet project alsmede werven financiën

CONTACT